Zavestni Odnosi:Vikend Delavnica, Ljubljana, sobota, 16. maj 2020

V tej globoki delavnici se bomo obrnili v svojo senco in potencialno svojo svetlobo.

Zavestni Odnosi:Vikend Delavnica

Poišči več dogodkov okoli vas
Dobili priporočila dogodkov, ki temeljijo na vašem Facebook okus. Get to zdaj!Pokaži mi primerne dogodke za meneNe zdaj