Mednarodna Konferenca o prenosu tehnologij - 12.ITTC, Institut Jožef Stefan, Velika predavalnica, četrtek, 10. oktober 2019

Kako zagotoviti učinkovit prenos tehnologij iz javnih raziskovalnih organizacij v gospodarstvo?

Mednarodna Konferenca o prenosu tehnologij - 12.ITTC

Poišči več dogodkov okoli vas
Dobili priporočila dogodkov, ki temeljijo na vašem Facebook okus. Get to zdaj!Pokaži mi primerne dogodke za meneNe zdaj