Introduction to network analysis in Python (NetPy), Faculty of Computer and Information Science, četrtek, 19. september 2019

DataScience@UL-FRI Workshop

Introduction to network analysis in Python (NetPy)

Poišči več dogodkov okoli vas
Dobili priporočila dogodkov, ki temeljijo na vašem Facebook okus. Get to zdaj!Pokaži mi primerne dogodke za meneNe zdaj