7 Navad - Maribor - September, Maribor, ponedeljek, 16. september 2019

Uspešni in učinkoviti ljudje razvijejo navade, ki jim omogočajo doseči najpomembnejše cilje pri delu in v življenju. Trening 7 Navad zelo uspešnih ljudi omogoča udeležencem ne samo, da pridobijo novo znanje, ampak primarno, da procese in orodja uporabijo v praksi in živijo ponačelih 7 Navad uspešnih ljudi.
7 Navad je sistem osebnega vodenja in je vedno bolj aktualen v današnjem času. Temelji na brezčasnih načelihpravičnosti, osebne integritete, poštenosti in človeškega dostojanstva ter na tak način presega trende "pop psihologije", ki se stalno spreminjajo.
Trening 7 Navad poteka tri krat po en delovni dan. Premor med posameznimi dnevi je namenjen prenosu naučenega v prakso. Vsak del procesa spreminjanja navad je podprt z interaktivnimi vsebinami.
DATUMI:

Dan: 16. SEPTEMBER 2019
Dan: 2019
Dan: 30. SEPTEMBER 2019

Udeležili se boste Preizkušenega in Dokazano Učinkovitega sistema spreminjanja navad, ki prinaša rezultate na osebnem in poslovnem področju. Trening podrobno sledi modelu 7 Habits of Highly Effective People, opisanega v knjigi, ki je bila prodana v več kot 30 miljonih izvodov.
Navada 1 - Bodimo proaktivni®
Osebe, ki so proaktivne se osredotočajo na to, kar lahko nadzorujejo in na kar lahko vplivajo, namesto na to, česar ne morejo.
Navada 2 - Začnimo s ciljem®
Uspešni ljudje določijo jasna merila uspeha in načrt za njihovo uresničitev.
Navada 3 - Pomembne stvari na prvo mesto®
V ospredje bomo postavili svoje najpomembnejše cilje, namesto da se nenehno odzivamo na nujne zadeve.
Navada 4 - Win-Win naravnanost®
Gradili bomo učinkovitee odnose, ki temeljijo na visoki ravni zaupanja in sodelovanja.
Navada 5 - Najprej razumeti, nato biti razumljen®
Povečajmo vpliv na druge tako, da razvijemo globoko razumevanje za tuje potrebe in stališča.
Navada 6 - Ustvarjajmo sinergije®
Učinkoviti ljudje razvijemo inovativne rešitve, ki spodbujajo raznolikost in zadovoljujejo vse ključne interese v skupini.
Navada 7 - Napolnimo baterije®
Povečajmo motivacijo, energijo ter ravnotežje med poslovnim in zasebnim življenjem tako, da si vzamemo čas za obnovitvene dejavnosti.

7 Navad - Maribor - September

Poišči več dogodkov okoli vas
Dobili priporočila dogodkov, ki temeljijo na vašem Facebook okus. Get to zdaj!Pokaži mi primerne dogodke za meneNe zdaj